روکش دندان برای پوشش کامل دندان آسیب دیده مورد استفاده قرار می گیرد بطور مثال روکش کردن دندان عصب کشی شده. روکش علاوه بر استحکام دندان آسیب دیده، نیز برای بهبود ظاهر و اصلاح طرح لبخند، شکل و هم سطحی دندان، بکار می رود.

بریج دندانپزشکی جایگزینی است برای یک یا چند دندان از دست رفته در فک ،در مناطقی از دندان که فشار وارده کمتر باشد مانند دندان های جلو ممکن است دندانپزشک شما از یک پل معلق کمک بگیرد عمر متوسط بریج نزدیک به ده سال است

معمولا بریج دندان در صورتی توصیه می شود که شما در حال از دست دادن یک یا چند عدد از دندان های خود باشید. شکاف های باقی مانده ناشی از دندان از دست رفته در نهایت باعث می شود که دندان های باقی مانده به سمت فضاهای خالی بچرخند یا حرکت کنند ومنجر به گاز گرفتن زبان می شود. عدماز بین بردن فاصله بین دندان و عدم تعادل ناشی از دندان های از دست رفته همچنین منجر به بیماری لثه و اختلالات مفصل گیجگاهی فک می شود.   

مراحل انجام بریج

در اولین معاینه برای گرفتن یک بریج دندان ، دندان های اباتمنت(پایه) آماده می شوند. آماده سازی شامل شکل دهی مجدد دندان ها مجاور با از بین بردن بخشی از مینای دندان آنهاست که اجازه می دهد تا فضای کافی برای نصب یک تاج روی آنها ایجاد شود. سپس، قالبی از دندان از دست رفته اندازه گرفته می شود تا بعنوان یک مدل، از روی آن بریج ، دندان مصنوعی(پونتیک) و تاج ساخته شوند. معمولا دندانپزشک یک بریج موقت را برای پوشاندن و محافظت از دندانها و لثه ها ساخته و آن را تا زمانی که بریج اصلی ساخته شود ، نصب می کند.

در طول جلسه دوم، بریج موقت برداشته و بریج دائمی جدید برای رسیدن به تطابق مورد نیاز بررسی و تنظیم خواهد شد. چند جلسه معاینه دیگر نیزممکن است برای بررسی وضعیت چارچوب فلزی لازم گردد. این موضوع به شرایط فرد بستگی دارد. اگر بریج دندانی ثابت ( دائمی ) باشد ممکن است دندانپزشک به طور موقت آن را در جای خود برای چند هفته سمنت کند (نصب کند) تا مطمئن شود که بریج دندان به درستی در جای خود قرار گرفته است. پس از چند هفته ، این بریج دندان به طور دائم به محل سمنت (سیمان) می شود.

به اشتراک بگذارید :
تماس سریع