کاربرد ونیر پرسلن در دندانپزشکی ترمیمی

ونیرهای پرسلن روکشهای نازکی هستند که برای پوشاندن دندانها  بکار می روند. قالب دندان ها قبل از ساختن ونیرهای پرسلن توسط یک دندانپزشک برداشته می شوند تا آزمایشگاه دندانپزشکی بتواند مجموعه ای را طراحی کند که کاملا مناسب بوده و لبخند زیبایی را برای شما ایجاد کند.. به گزارش انجمن دندانپزشکی آمریکا (ADA)، قرار دادن ونیرهای پرسلن یک فرایند دائمی است. قبل از قرار دادن مقداری از مینا باید از هر دندان برداشته شود که غیر قابل برگشت است.

 

 چگونگی ساخت ونیرهای پرسلن

جهت ساخت لمینیت سرامیکی در جلسه اول ابتدا سطح دندان در حدود یک میلی متر تراشیده می شود، سپس قالب گیری انجام می شود و قالب به لابراتوار جهت ساخت لمینیت ارسال می شود. در جلسه بعدی لمینیتها در دهان امتحان می شوند و توسط دندانپزشک و در داخل دهان فرم نهایی آنها داده می شود. لمینیتها پس از تایید نهایی توسط بیمار دوباره به لابراتوار ارسال می شود تا گلیز ( براق ) شوند و در جلسه بعدی به دندان چسبانده می شوند.

موارد رایج و متعارف استفاده از ونیر پرسلن

بستن فواصل بین دندان ها 

بهم ریختگی ردیف دندان ها و نامرتبی ردیف دندان ها تا انواع خفیف یا متوسط ، به جای ارتودنسی

دنداتنها ی تیره ، زرد شده و بدرنگ 

دندان ها با شیار و گودی های ناشی از هیپوپلازی یا هیو کلسیفیکاسیون مینایی

دندان های لب پر شده ، chip  شده یا شکسته شده 

دندان های که به ویژه تمایل به سمت زبان و داخل دهان دارند ، یا شیب به داخل دارند .

پوسیدگی های متعدد دندان های قدامی در سطوح لبیال ، یا خارجی ، به ویژه در افرادی که به دلیل مشکلاتی همانند سابقه کشیدن سیگار  و ... دندان های قدامی شان در سطوح خارجی سیاه شده اند 

به اشتراک بگذارید :
تماس سریع